Keer terug
Niet iedereen heeft recht op een wettelijk overlevingspensioen als zijn partner overlijdt
Image of the blog article

De Belgische sociale zekerheid voorziet in een uitkering aan de huwelijkspartner van de overleden werknemer in de vorm van een overlevingspensioen of een overgangsuitkering. Voor beide uitkeringen dient de huwelijkspartner aan een aantal voorwaarden te voldoen. Voor niet-gehuwde partners is er geen uitkering voorzien.

Aan welke voorwaarden moet een huwelijkspartner voldoen om een overlevingspensioen te ontvangen?

In 2023 moet de huwelijkspartner de minimumleeftijd van 49 jaar bereikt hebben op het moment dat zijn partner overlijdt om in aanmerking te komen voor een overlevingspensioen. Daarenboven moeten zij minstens 1 jaar getrouwd zijn. Er zijn een aantal gelijkgestelde situaties voor de voorwaarde van minstens 1 jaar getrouwd zijn. Deze zijn:

  • men woonde voor het huwelijk al wettelijk samen en de periode van wettelijke samenwoning en huwelijk duurde minstens 1 jaar en werd niet onderbroken, of
  • er is een kind uit het huwelijk of uit de periode van voorafgaande wettelijke samenwoning, of
  • bij het overlijden was er een kind ten laste bij de overlevende huwelijkspartner of de overleden huwelijkspartner, of
  • er wordt een kind geboren binnen de 300 dagen na het overlijden van de werknemer, of
  • het overlijden is het gevolg van een ongeval of van een beroepsziekte na de huwelijksdatum.

De laatste voorwaarde is dat de overlevende huwelijkspartner bij de toekenning van het overlevingspensioen niet is hertrouwd. Ook als men later hertrouwt, zal het overlevingspensioen geschorst worden.

Hoeveel bedraagt het overlevingspensioen?

Indien de overlevende huwelijkspartner aan bovenstaande voorwaarden voldoet, dan ontvangt hij/zij een overlevingspensioen. Het overlevingspensioen wordt berekend op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner. Men mag het overlevingspensioen onder bepaalde voorwaarden combineren met andere inkomsten. In sommige gevallen wordt het overlevingspensioen beperkt. Een handig overzicht vindt u op de website van de Federale Pensioendienst.

Wie kan rekenen op een overgangsuitkering?

De overlevende huwelijkspartner die niet voldoet aan de voorwaarde van de minimumleeftijd voor een overlevingspensioen, maar wel voldoet aan de andere voorwaarden, maakt aanspraak op een overgangsuitkering.

De overgangsuitkering wordt berekend op basis van de loopbaan van de overleden huwelijkspartner en mag onbeperkt gecumuleerd worden met andere inkomsten.

De overgangsuitkering is wel beperkt in de tijd en is afhankelijk van de gezinssituatie:

 

Gezinssituatie Duur van de overgangsuitkering
Geen kind te laste 18 maanden
Enkel kind(eren) ten laste van 13 jaar* of ouder 36 maanden
  • Minstens 1 kind ten laste jonger dan 13 jaar*
  • Minstens 1 kind ten laste met een handicap
  • Een kind werd geboren binnen de 300 dagen na het overlijden
48 maanden


* Kinderen die in het kalenderjaar van overlijden 13 jaar worden, worden voor het gehele jaar beschouwd als 13-jarige.

 

Geen recht op overlevingspensioen of overgangsuitkering? Wat dan?

Partners van overleden werknemers die niet voldoen aan de voorwaarden voor een overlevingspensioen of een overgangsuitkering, ontvangen geen uitkering van de sociale zekerheid.

Meer info?

Alle gedetailleerde informatie over het overlevingspensioen en de overgangsuitkering is terug te vinden op de website van de Federale Pensioendienst.

Meest gelezen

 

Alle artikels