Keer terug
Vakantiegeld bij het werknemerspensioen
Image of the blog article

In mei ontvangen gepensioneerde werknemers hun vakantiegeld. In 2023 bedraagt dit 1.373 euro bruto voor iemand die een gezinspensioen ontvangt en 1.098,40 euro bruto voor iemand die een alleenstaande pensioen of een overlevingspensioen krijgt. 

Indien het maandelijks pensioenbedrag dat in mei wordt uitgekeerd lager ligt dan bovenvermelde bedragen, dan wordt het vakantiegeld beperkt tot het brutobedrag van het pensioen plus een verhoging van 38,230338%. Echter, als de som van het beperkte vakantiegeld en de verhoging groter is dan 1.373 euro voor gepensioneerden met een gezinspensioen of 1.098,40 euro voor gepensioneerden met een alleenstaande pensioen of overlevingspensioen, dan wordt het aangepaste vakantiegeld beperkt tot 1.373 euro of 1.098,40 euro.

Personen die een overgangsuitkering ontvangen, hebben geen recht op dit vakantiegeld. 

Recent met pensioen?

Het eerste jaar als gepensioneerde krijgt u geen vakantiegeld, tenzij u voldoet aan een van de uitzonderingen die worden toegelicht op de website van de Federale Pensioendienst. In het tweede pensioenjaar ontvangt u voor de eerste maal vakantiegeld. Op dat moment zal u misschien nog geen recht hebben op het volledige bedrag en zal er een verhouding worden toegepast die rekening houdt met het aantal maanden dat u in het eerste jaar pensioen heeft ontvangen.

Voorbeeld:
U gaat als werknemer met pensioen in februari 2022. In mei 2022 ontvangt u geen vakantiegeld. In mei 2023 krijgt u voor de eerste keer vakantiegeld maar beperkt tot 11/12den. Vanaf 2024 krijgt u in mei elke keer een volledig vakantiegeld.

Meer weten?

Voor meer info over de berekening van het vakantiegeld of indien u wil nagaan of u tot de uitzonderingen behoort van personen die recht hebben op vakantiegeld tijdens het eerste pensioenjaar, kan u terecht op de website van de Federale Pensioendienst.

Meest gelezen

 

Alle artikels