Keer terug
Wanneer krijg ik mijn aanvullend pensioen?
Image of the blog article

Opnameplicht bij pensionering

Een werknemer die beslist om met pensioen te gaan is op dat moment verplicht om zijn aanvullend pensioen op te nemen. Dit is de “opnameplicht”. Het is niet van belang of de einddatum van de pensioentoezegging dan al bereikt is.

In de praktijk krijgt Vivium naar aanleiding van de pensionering van de werknemer een bericht van Sigedis vzw, de beheerder van de Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P). Vivium stuurt vervolgens een regelingskwijting naar de verzekerde. Die vult de gevraagde informatie op de documenten in, voegt de gevraagde attesten en bewijsstukken toe en stuurt deze documenten terug naar Vivium. Na controle op volledigheid en correctheid van de documenten stort Vivium het netto pensioenkapitaal op de bankrekening van de verzekerde.

Opnamerecht voor werknemers in dienst bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd

Indien het pensioenreglement het voorziet, kan er een opnamerecht zijn in twee omstandigheden.

De eerste is de situatie waarbij een werknemer in dienst blijft en niet met pensioen gaat bij het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd. Hij heeft op dat moment de mogelijkheid om de reserves van zijn groepsverzekering op te nemen. 

Daarnaast kan het ook voorzien zijn dat de werknemer de reserves van zijn groepsverzekering mag opnemen bij het bereiken van de datum waarop hij zijn wettelijk pensioen zou kunnen laten ingaan.

Als de werknemer hiervoor in aanmerking komt en gebruik wil maken van dit opnamerecht, kan hij contact opnemen met het Service Centre Employee Benefits bij Vivium via e-mail naar sceb-antwerpen@vivium.be.

Opnamerecht voor aangeslotenen die geboren zijn in 1961 of vroeger

Er is een opnamerecht voor aangeslotenen die uit dienst zijn en die voldoen aan de voorwaarden van de overgangsbepalingen die opgesteld zijn bij het ingaan van de wettelijke bepalingen over “opnameplicht” op 1 januari 2016:

  • geboortejaren 1958 en vroeger hebben opnamerecht vanaf 60 jaar
  • geboortejaar 1959 heeft opnamerecht vanaf 61 jaar
  • geboortejaar 1960 heeft opnamerecht vanaf 62 jaar
  • geboortejaar 1961 heeft opnamerecht vanaf 63 jaar

Als de werknemer in aanmerking komt en gebruik wil maken van dit opnamerecht, kan hij contact opnemen met het Service Centre Employee Benefits bij Vivium via e-mail naar sceb-antwerpen@vivium.be.

Een voorschot op het aanvullend pensioen

Als het pensioenreglement het voorziet, kan de verzekerde een voorschot vragen op de verworven pensioenreserves voor het verwerven, bouwen, verbeteren, herstellen of verbouwen van een onroerend goed dat gelegen is in de Europese Economische Ruimte (EER) of voor de terugbetaling van een lopend hypothecair krediet. Meer info over de voorwaarden tot het opvragen van een voorschot bij Vivium vindt u hier.

Meest gelezen

 

Alle artikels