Overlijden

De meeste groepsverzekeringen betalen een bedrag uit wanneer u vóór uw pensionering zou overlijden. Dit bedrag, ‘kapitaal overlijden’ genoemd, wordt uitgekeerd aan de begunstigde.

Dit bedrag vindt u terug op uw benefit statement onder ‘Overzicht van de waarborgen bij overlijden’ of op mijngroepsverzekering.vivium.be onder de rubriek 'Hoeveel ontvangt mijn begunstigde als ik overlijd?'. Indien er niets wordt vermeld, betekent dit dat uw groepsverzekering geen uitkering bij overlijden voorziet.

Wie bij uw overlijden recht heeft op de uitkering uit uw groepsverzekering, wordt beschreven in het pensioenreglement. Dit reglement bepaalt een standaardvolgorde van begunstigden.

U kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen via mypension.be.

U kan van de standaardvolgorde afwijken. Wilt u een wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

U kan van de standaardvolgorde zoals voorzien in het pensioenreglement afwijken. Wilt u een wijziging aanbrengen, dan kan dat via dit formulier.

Tip: vermijd begunstigden met naam te noemen, maar kies eerder voor een generieke omschrijving. Bijvoorbeeld: ‘mijn kinderen in gelijke delen’ eerder dan ‘mijn zoon Jan’. Als later uw gezin nog uitbreidt, worden door deze generieke omschrijving ook alle later geboren kinderen automatisch als begunstigde beschouwd.

Op het kapitaal overlijden zijn belastingen verschuldigd. Daarnaast zijn er ook parafiscale heffingen, die verschillen in functie van de begunstigde.

Berekening wanneer de begunstigde bij overlijden uw huwelijkspartner is:

Vivium houdt drie sommen af:

 • een RIZIV-bijdrage (ziekte- en invaliditeitsbijdrage) van 3,55%
  Deze bijdrage wordt berekend op het totale bruto kapitaal (pensioenreserves + winstdeelname).
 • een solidariteitsbijdrage van 0%, 1% of 2%
  Deze bijdrage wordt berekend op het totale bruto kapitaal (pensioenreserves + winstdeelname).
  • 0% voor kapitalen lager of gelijk aan 2 478,94 EUR
  • 1% voor kapitalen tussen 2 478,95 EUR en 74 368,06 EUR
  • 2% voor kapitalen hoger of gelijk aan 74 368,06 EUR
 • bedrijfsvoorheffing van 10,09% of 16,66%
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het kapitaal overlijden nadat de RIZIV- en solidariteitsbijdrage al werden afgehouden. De winstdeelname is wel vrij van bedrijfsvoorheffing.
  • 16,66%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer vóór 01/01/1993
  • 10,09%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever voor zover uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven of uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer na 01/01/1993

Berekening wanneer de begunstigde bij overlijden iemand anders dan uw huwelijkspartner is:

Er moet geen RIZIV- of solidariteitsbijdrage betaald worden. Vivium houdt wel bedrijfsvoorheffing in.

 • Bedrijfsvoorheffing van 10,09% of 16,66%
  De bedrijfsvoorheffing wordt berekend op het kapitaal overlijden. De winstdeelname is wel vrij van bedrijfsvoorheffing.
  • 16,66%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer vóór 01/01/1993
  • 10,09%
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werkgever voor zover uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven of uitgekeerd aan begunstigden van werknemers die overlijden na de leeftijd waarop wordt voldaan aan de voorwaarden voor een volledige loopbaan en die tot die leeftijd effectief actief zijn gebleven.
   • op het kapitaal overlijden gevormd met bijdragen van de werknemer na 01/01/1993

Gemeentebelasting

De begunstigde zal van Vivium een fiscale fiche ontvangen. De daarop vermelde bedragen moeten ingevuld worden in zijn belastingaangifte. Op de reeds ingehouden bedrijfsvoorheffing zal nog gemeentebelasting verschuldigd zijn.

Indien uw huwelijkspartner en/of uw kinderen jonger dan 21 jaar is (zijn), zijn er geen erfenis- of successierechten verschuldigd op het kapitaal overlijden uit een groepsverzekering. Bovendien geldt dit sinds 2024 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ook voor uw wettelijk geregistreerde samenwonende partner.

Voor alle andere personen, dus ook voor uw wettelijk geregistreerde samenwonende partner buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of uw feitelijk samenwonende partner (ongeacht het gewest) zijn er wel erfenisrechten verschuldigd. Het bedrag aan erfenisrechten verschilt naargelang het gewest (het Vlaamse, Brusselse of Waalse Gewest). Om te bepalen welke regeling van toepassing is, zal er nagegaan worden in welk gewest u het langst gewoond heeft in de vijf jaar voor uw overlijden.

Als uw groepsverzekering behoort tot de categorie van de cafetariaplannen (u kan het pensioenreglement opvragen bij uw werkgever of raadplegen op mypension.be) is dit mogelijk binnen bepaalde grenzen en enkel als u nog effectief in dienst bent. Een wijziging moet u dan aanvragen via de personeelsverantwoordelijke of de HR-dienst van uw werkgever.

Let op! Als u het kapitaal overlijden wijzigt, zal er minder of meer premiebudget overblijven dat aan andere waarborgen kan besteed worden. Dit kan dus een invloed hebben op de opbouw van uw aanvullend pensioen.